Nowa wersja X2System 3.0.0.395

1. Zmieniono obsługę zdjęć dla MBS. Zdjęcia nie mogą być większe niż 512kB
2. Do menu "Lokalizacje firmy" dodano opcję "opisy w sieci MBS"
3. Nowe okno do wgrywania grafiki do MBS
4. Dodano ekran podglądu grafiki dla etapów w edycji towaru.
5. W edycji towaru, edycji etapów dodano możliwość dodawania osobno grafiki dla X2Kiosk oraz do sieci MBS
6. W edycji kart rabatowych dodano możliwość kontroli ilości użycia karty w ciągu bieżącej zmiany
7. Dodano moduł zarządzania szablonem cen. Umożliwia on definiowanie zmiany cen w zadanym okresie a po jego zakończeniu powrotu do cen sprzed zmiany.
8. Dodano funkcję edycji szablonów cen. Umożliwia ona ustawienie automatycznej zmiany cen w zadanym okresie.
9. Dodano funkcje przypisania zdjęć dla kiosku MBS oraz sieci MBS
10. Dodano nowy parametr "Drukuj xServ przy opuszczeniu rachunku"
11. Do kiosku MBS dodano parametr "Możliwe na miejscu"
12. Usunięto parametr "Obsługa gestów"
13. Dodano kontrolę nadawania wolnych numerów dla xServe. Kontrola polega na sprawdzaniu czy numer jest używany w otwartej transakcji.
14. Do ekranu funkcji X2Kasa dodano klawisz "Widoczność grup tow."

Powiedz o tym artykule innym