Nowa wersja X2System 3.0.0.401

X2Manager
1. Dodano uprawnienie "Odczyt listy własnych wiadomości"
2. Dodano nowy eksport JPK_FA(4)
3. Dodano obsługę ustawiania obszarów dostaw dla sieci MBS
4. W menu "Lokalizacje" dodano okno do wpisania danych dla sieci MBS
5. W menu "Lokalizacje" na liście przydzielonych do programu grup towarowych dodano możliwość zaznaczania parametru "Sprzedaż".
Parametr ten umożliwia ukrycie wysłanej grupy w programie
6. W Menu "Funkcje" w funkcji "Sprzedaż" grupy tow." zmieniono metodę ukrywania grup towarowych w przydzielonych kasach.
7. Dodano nowy program promocyjny "Wielokrotność" w Programy->Kody promocyjne.
Program umożliwia zmianę ceny towaru wg:
- procent
- stała cena
- cena minus
W programie określa się również ilość, o którą program będzie zmieniał cenę (np. co druga pozycja lub co trzecia)
8. Dodano opcję sprawdzania przed zatwierdzeniem dokumentu magazynowego czy wszystkie pozycje są aktywne.
9. Do modułu kodów promocyjnych dodano możliwość wskazywania w jakie dni tygodnia program ma działać.
10. W menu "Lokalizacje", po wyborze programu, który ma prawo do przydziału grup towarowych na zakładce konfiguracji dodano funkcję umożliwiającą dodanie artykułów
lojalnościowych do programu.
11. Do edycji kontrahenta w zakładce kart rabatowych dodano zakładkę wydruku QrCode dla MBS
12. Do menu "Lokalizacje" w zakładce "Dane MBS" dodano pola "Longitude" (długość geograficzna) oraz "Latitde" (szerokość geograficzna) do pozycjonowania lokalu w MBS.
Jeżeli pola te nie będą wypełnione to próba pozycjonowania oprze się o adres lokalu.
13. Do edycji grupowe zmiany ceny sprzedaży dodano kolumny "Cena punkty" oraz "Wartość nagrody"
14. Dodano parametry:
MBS, Płatność online do typów płatności
15. W menu Lokalizacje->Kiosk->Właściwości dodano możliwość wpisania ShopID oraz SecredID dla sklepu cashbill.pl
16. Dodano możliwość eksportu danych z raportu "Rejestracja czasu pracy" do schowka Windows.
17. Dodano nowy typ płatności - płatność online
18. W oknie "Lista towarów" w funkcji sortowania towarów dodano możliwość sortowania również aliasów towarów
19. W tym samym oknie dodano możliwość ukrywania kolumn (należy kliknąć klawisz pierwszej kolumny = "lp")
20. W tym samym oknie dodano funkcję zapamiętywania ustawienia szerokości kolumny
21. W edycji towaru dodano klawisz umożliwiający wgranie foto do pliku.
22. W edycji towaru w zakładce "Wygląd" dodano opcję "Kolor czcionki KDS". Umożliwia ona ustawianie koloru dla każdego towaru osobno
23. W raporcie "Bilans wartościowy" dodano możliwość wykonywania go wg dat.
24. Na ekranie "Kody promocyjne", "Kontrahenci", "Lista towarów" dodano klawisz synchronizacji z siecią MBS
25. Do modułu magazynowego dodano możliwość stworzenia specyfikacji różnic do dokumentów magazynowych.
26. Dodano nowy słownik "Rabaty grup towarowych". Słownik działa automatycznie dla każdej nowo wprowadzonej karty rabatowej dla grup towarowych w edycji kontrahenta.
27. Zmieniono metodę dodawania pozycji listy etapów. W aktualnej wersji dodano osobny słownik takich list i w towarze na poziomie etapu wybiera się już wcześniej
zdefiniowaną listę.
28. Do etapów składników towaru dodano parametr "filtr", dzięki któremu można ustawiać etapy wg punktów sprzedaży
29. Dodano funkcję Wpisywania wartości minimum dla zamówień na wynos i na dostawę.
30. W edycji cen dodano ceny dla wynos i dostawy.
31. W etapach dodano możliwość ustawiania filtra a później kierowania filtra na konkretną xKasę/MBSServer
32. Dodano kolumny "Cena dostawa" i "Cena wynos" na listę dokumentów.
33. Dodano obsługę zmiany ceny sprzedaży wg cena1/dostawa/wynos
34. Do ekranu edycji towarów w zakładce "Etapy" dodano pole ceny sprzedaży brutto.
35. Dodano możliwość druku zbiorczego faktur dla listy faktur z sieci ADRS
36. Dodano parametr odpowiedzialny za odczytywanie zamówień z MBS w X2Kasa
37. Do eksportu do plików JPK dodano możliwość eksportowania danych z listy lokalizacji
38. Dodano możliwość zmiany hasła dla Mobile - osobno
39. Zmieniono długość hasła dla Mobile - może być więcej niż 4 znaki
40. Dodano nowy eksport JPK_V7K oraz JPK_V7M z 01-01-2022r.
41. Dodano uprawnienie "Edycja reklam MBS"
42. Dodano panel konfiguracyjny wydruków rachunków w konfiguracji X2KioskSrv
43. W X2KioskSrv dodano opcję konfiguracyjną czy transakcja ma być zamknięta rachunkiem czy paragonem fiskalnym
44. Dodano możliwość wyboru odbiorcy do FV zaliczka/rozliczenie
43. Dodano moduł wystawiania faktury ręcznej zaliczka/rozliczenie
44. W Menu uprawnień dla programu X2Kasa dodano uprawnienie "Ponowny wydruk bonów produkcyjnych". Umożliwia on ponowny wydruk bonów produkcyjnych dla
zamkniętych zamówień na ekranie "Funkcje" lub otwartego zamówienia na ekranie "Zamknij rachunek".
45. W menu "Lokalizacje" dla pozycji "K2Kiosk" w opcji "Lista foto MBS" dodano możliwość przypisania grafiki na ekran blokady kiosku.
46. W menu "Lokalizacje" w oknie wyboru grup towarowych dodano kolumnę "Dodatkowa", która jest związana z siecią MBS oraz pytaniem o dodatkowe pozycje do sprzedaży.

X2Kasa
1. Do funkcji przyjęcia zlecenia z MBS dodano pytanie o czas oczekiwania.
2. Dodano ekran podglądu przyjmowanych zleceń z MBS (pełen wydruk zamówienia wraz z adresem).
3. Zmieniono zasady edycji oraz zarządzania punktami programu lojalnościowego. W obecnej wersji punkty przypisuje się w edycji towaru w zakładce "ceny" w ostatniej
kolumnie.
Wydawanie towarów za punkty możliwe jest teraz tylko poprzez założenie nowej transakcji, nabicie pozycji wydawanej i na ekranie zamknięcia transakcji poprzez wybranie
funkcji "Program lojalnościowy"

4. Dodano nową funkcjonalność związaną z zamykaniem zmiany w X2Kasa. Po zaznaczaniu uprawnienia:
"Zamknięcie zmiany z weryfikacją danych sprzedażowych."
lub
"Zamknięcie zmiany z wymaganą weryfikacją danych sprzedażowych."
program zapyta o dane z przeliczonej gotówki, z raportów fiskalnych dobowych oraz o raport z terminala kart płatniczych oraz innych płatności bezgotówkowych.

5. Do funkcji dzielenia rachunku dodano logowanie tej sytuacji.
6. Dodano kontrolę przy wystawianiu faktury VAT do paragonu fiskalnego. Paragon musi być z numerem nip!
7. Poprawiono nabijanie symbolu kosztu dostawy w upMenu.
9. Na ekranie zamknięcia transakcji po wybraniu płatności typu "karta abonamentowa" dodano obsługę również środków dodatkowych.
10. Dodano separator zestawu dla wydruków bonów na drukarce bonowej.
11. Zmieniono ekran wprowadzania wartości rabatów. Można teraz nadać rabatu z wartością dziesiętną.
12. Zmieniono metodę wymiany składnika etapu. Teraz nie wymienia się składnika tylko ponownie wywołuje całą pozycję do nabicia.

13. W menu "Funkcje" dodano klawisz "Wydrukuj bon". Służy on do ponownego wydruku wszystkich bonów z danego rachunku na drukarkach bonów.
14. Na ekranie zamknięcia rachunku dodano klawisz "Wydrukuj bon". Służy on do ponownego wydruku wszystkich bonów z bieżącego rachunku na drukarkach bonów
15. Na ekranie "Funkcje" dodano klawisz "Zarządzaj kioskami". Można wysłać następujące komendy:
- Synchronizuj
- Wyłącz
- Restartuj
- Zablokuj ekran
- Odblokuj ekran

X2KDS
Dodano pole "Uwagi" do edycji szablonu nagłówka KDS

KioskRGB
1. Nowy program KioskRGB, umożliwia wysłanie komendy RGB (koloru paska u góry kiosku M4B) z linii komend:
KioskRGB.exe 0 101
gdzie 0 - numer portu COM
101 - logiczne włączenie koloru RGB

Powiedz o tym artykule innym